Wczytuję dane...
Model: infocars_776
Gwarancja: 6 miesięcy
Realizacja zamówienia: natychmiast dni
Wysyłka od: 15.00 PLN

Nawigacja MFD / pierwsza edycja póżniej była wersja II /


Volkswagen Seat Skoda


Typ występujący przed systemem RNS

WPROWADZENIE

System MFD nawigacji

sateliternej ˇSkoda z radiem . . . . . . . . . . . . . . 5

Ważne wskazówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Wymiana płyty CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Ekran monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Struktura menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Wybór i potwierdzenie pól menu . . . . . . . . . . 9

Prezentacja mapy i symboli . . . . . . . . . . . . . . 9

Włączanie i wyłączanie urządzenia . . . . . . . 10

AUDIO

Przegląd menu audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Przegląd menu dźwięku . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Odbiornik radiowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

– wyszukiwanie stacji radiowych . . . . . . . . 16

– automatyczne zapamiętywanie stacji

radiowych (funkcja AS) . . . . . . . . . . . . . . 16

– zapamiętywanie stacji radiowych . . . . . . .17

– wybieranie stacji radiowych . . . . . . . . . . . 18

– chwilowe włączanie odbioru

kolejnych stacji (Scan) . . . . . . . . . . . . . . . 18

– odbiornik radiowy z systemem RDS

i RDS regionalnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

– komunikaty drogowe . . . . . . . . . . . . . . . . 20

– funkcja Traffic Memo TIM . . . . . . . . . . . . . 21

Zmieniacz płyt CD

(wyposażenie dodatkowe) . . . . . . . . . . . . . . 22

– magazynek płyt CD . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

– przełączanie na tryb pracy

odtwarzacza płyt CD . . . . . . . . . . . . . . . . 24

– funkcje odtwarzacza płyt CD . . . . . . . . . . 24

– porady dotyczące odtwarzania płyt CD . .25

NAWIGACJA

Przegląd podstawowego menu

systemu nawigacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Wprowadzanie celu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

– miasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

– ulica i skrzyżowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

– centrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

– cele specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

– z pamięci celów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

– do celu flagowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

– wybór celu zmapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Opcje trasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Rozpoczęcie prowadzenia do celu . . . . . . . 44

Przerwanie prowadzenia do celu . . . . . . . . . 45

Dokonywanie nastawień w menu mapy . . . .46

Moduł informacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Pamięć celów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

– wprowadzanie i zmiana nazwy

skróconej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

– opracowywanie pamięci Top 10 . . . . . . . 51

– usuwanie celu z pamięci celów . . . . . . . . 53

Funkcja objazdu korków . . . . . . . . . . . . . . . 55

Przewodnik podróży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Dokonywanie nastawień . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Kodowanie przeciwkradzieżowe . . . . . . . . . .63

TV/VIDEO

Tuner TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Tryb telewizji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

– włączanie trybu telewizji . . . . . . . . . . . . . . 65

– wyłączanie trybu telewizji . . . . . . . . . . . . . 66

– wyświetlanie programu info . . . . . . . . . . . 66

– wyszukiwanie stacji nadawczej . . . . . . . . 66

– zapamiętywanie stacji nadawczej . . . . . . 66

– wywoływanie menu obsługi . . . . . . . . . . . 67

– nastawienia ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

– wybór funkcji AutoSearch . . . . . . . . . . . . 68

– wybór normy telewizji . . . . . . . . . . . . . . . . 68

– wywołanie videotekstu . . . . . . . . . . . . . . . 68

Tryb pracy video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

DODATEK

Gwarancja, wymiana,

obsługa anteny, zgłoszenie systemu . . . . . . 70

Stan - nowy

Strony - 74

Język - polski

Edycja - 2003

Okładka - kolor

Środek - czarno biały

Papier - kreda mat A5 148 x 210