Wczytuję dane...
Model: infocars_1838
Gwarancja: 6 miesięcy
Realizacja zamówienia: natychmiast dni
Wysyłka od: 15.00 PLN


  Teoria silników tłokowych

  Autor: Tadeusz Rychter,Andrzej Teodorczyk

  ISBN: 83-206-1630-1, 978-83-206-1630-9

  Format: B5
  Liczba stron: 268
  Liczba ilustracji: 155
  Seria: Pojazdy samochodowe
  Oprawa: twarda

  Opis

  Podręcznik akademicki z zakresu teoretycznych podstaw działania tłokowych silników spalinowych
  o zapłonie iskrowym i o zapłonie samoczynnym
  tłokowych silników spalinowych o zapłonie iskrowym
  i o zapłonie samoczynnym. Zawiera opis obiegów teoretycznych
  i ich analizę, obiegów porównawczych i obiegów rzeczywistych.
  Przedstawiono termochemię spalania, termodynamiczną
  analizę obiegu z uwzględnieniem spalania, procesy gazodynamiczne,
  charakterystyki silników ZI oraz ZS, toksyczność spalin.
  Opisano systemy zasilania silników tłokowych, systemy spalania,
  a także niepożądane zjawiska, np. zjawisko stuku, nierównomierność biegu.
  Podano uwagi o modelowaniu matematycznym roboczego cyklu silnika tłokowego
  oraz przykłady obliczeń.
  Uwzględniono najnowsze wyniki badań i osiągnięcia w rozwoju silników spalinowych.
  Z książką są powiązane opracowane przez autorów
  programy komputerowe, dostępne interaktywnie przez Internet. 

   Spis treści

    Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 10

    Wstęp 13

    Rozdział 1. Wprowadzenie ogólne 15
    1.1. Podstawowe parametry silnika tłokowego 15
    1.1.1. Parametry geometryczne, operacyjne i lokalne 15
    1.1.2. Parametry teoretyczne, indykowane i użyteczne 16
    1.2. Zakresy wielkości, zastosowania i warunki pracy 18
    1.3. Tendencje rozwojowe 20
    1.4. Napędy alternatywne 20

    Rozdział 2. Obiegi teoretyczne 23
    2.1. Wprowadzenie i założenia 23
    2.2. Obieg z doprowadzaniem ciepła przy stałej objętości
    (obieg Otta) 24
    2.3. Obieg z doprowadzaniem ciepła przy stałym
    ciśnieniu (obieg Diesla) 26
    2.4. Obieg z doprowadzaniem ciepła przy stałej objętości
    i stałym ciśnieniu (obieg Sabathégo) 28
    2.5. Analiza sprawności obiegów teoretycznych 30
    2.6. Obiegi z doładowaniem 32
    2.6.1. Uwagi ogólne 32
    2.6.2. Doładowanie mechaniczne 33
    2.6.3. Turbodoładowanie 35
    2.7. Średnie ciśnienie teoretyczne 37

    Rozdział 3. Obiegi porównawcze i ich urzeczywistnienie 39
    3.1. Wprowadzenie 39
    3.2. Silniki o zapłonie iskrowym (ZI) 40
    3.3. Silniki o zapłonie samoczynnym (ZS) 42
    3.4. Silniki dwusuwowe 43
    3.5. Silniki doładowane 45
    3.6. Uwarunkowania techniczne parametrów obiegu 46

    Rozdział 4. Termochemia spalania 48
    4.1. Zależności dla gazu doskonałego i półdoskonałego 48
    4.2. Energia wiązań chemicznych a wywiązywanie ciepła
    (definicje) 54
    4.3. Adiabatyczna temperatura spalania 58
    4.4. I zasada termodynamiki 59
    4.5. Spalanie w umiarkowanych temperaturach 60
    4.6. Równowaga chemiczna 66
    4.7. Kinetyka reakcji chemicznych 70
    4.8. Zredukowane mechanizmy kinetyczne 75
    4.9. Inne mechanizmy globalne i wieloetapowe 76

    Rozdział 5. Termodynamiczna analiza obiegu 
    na podstawie 
    uproszczonego bilansu energii 79
    5.1. Uproszczona analiza obiegu silnika ZI 79
    5.2. Przygotowanie ładunku 83
    5.3. Praca silnika z częściowymi obciążeniami 84
    5.4. Doładowanie 85
    5.5. Uproszczona analiza obiegu silnika ZS 87

    Rozdział 6. Procesy spalania 89
    6.1. Charakterystyka ogólna 89
    6.2. Ruch ładunku w cylindrze 92
    6.3. Proces spalania w silniku ZI 94
    6.4. Proces spalania w silniku ZS 100
    6.5. Spalanie mieszanek ubogich 104
    6.6. Kształt komory spalania 109
    6.7. Recyrkulacja spalin 111

    Rozdział 7. Określanie przebiegu wywiązywania się 
    ciepła
     112
    7.1. Wprowadzenie 112
    7.2. Sprzężenie między udziałem masowym spalin
    oraz ciśnieniem 113
    7.3. Określanie przebiegu wywiązywania się ciepła
    w silniku ZI (metody predykcyjne) 115
    7.3.1. Metoda szacunkowa 115
    7.3.2. Metoda z uwzględnieniem danych doświadczalnych
    - funkcja Wibego 117
    7.3.3. Metoda z uwzględnieniem propagacji frontu
    spalania 118
    7.4. Określanie przebiegu wywiązywania się ciepła
    na podstawie wykresu indykatorowego (metody
    diagnostyczne) 120
    7.4.1. Uwagi ogólne 120
    7.4.2. Określanie szybkości spalania w silniku ZI 121
    7.4.3. Określanie przebiegu wywiązywania się ciepła
    w silniku ZI - model jednostrefowy 122
    7.4.4. Określanie przebiegu wywiązywania się ciepła
    w silniku ZI - model dwustrefowy 125
    7.5. Określanie przebiegu wywiązywania się ciepła
    w silniku ZS 127
    7.5.1. Szybkość wtrysku paliwa 127
    7.5.2. Analiza zmierzonego wykresu indykatorowego 128
    7.6. Analiza obiegu termodynamicznego silnika ZI 132
    7.7. Analiza obiegu termodynamicznego silnika ZS 139

    Rozdział 8. Obiegi rzeczywiste 143
    8.1. Ogólna charakterystyka obiegów rzeczywistych 143
    8.2. Wymiana ładunku 145
    8.2.1. Zadania procesu wymiany ładunku 145
    8.2.2. Współczynnik napełnienia 146
    8.2.3. Obliczanie procesu wymiany ładunku 148
    8.2.4. Przepływ przez zawory 150
    8.2.5. Fazy rozrządu 151
    8.2.6. Ruchy falowe 153
    8.3. Geometria komory spalania 155
    8.3.1. Komory spalania silników ZI 155
    8.3.2. Komory spalania silników ZS 159
    8.4. Wymiana ciepła 161
    8.4.1. Charakterystyka ogólna 161
    8.4.2. Uśredniony opis wymiany ciepła 163
    8.5. Turbulencja 165
    8.6. Pełny bilans energetyczny 167

    Rozdział 9. Zasilanie i systemy spalania 169
    9.1. Przygotowanie ładunku 169
    9.2. Zasilanie wtryskowe silników ZI 170
    9.3. Zasilanie wtryskowe silników ZS 171
    9.4. Systemy spalania silników ZI 174
    9.5. Systemy spalania silników ZS 183
    9.5.1. Uwagi ogólne 183
    9.5.2. Rodzaje systemów spalania silników ZS 184
    9.5.3. Mechanizm spalania strugi paliwa w silniku ZS 185

    Rozdział 10. Zjawiska niepożądane 188
    10.1. Zjawisko spalania stukowego 188
    10.2. Niepowtarzalność procesów 193
    10.3. Problemy rozruchowe silników ZS 196

    Rozdział 11. Toksyczność spalin 198
    11.1. Wprowadzenie 198
    11.2. Mechanizmy powstawania konwencjonalnych
    toksycznych składników spalin 198
    11.2.1. Tlenek węgla (CO) 198
    11.2.2. Niespalone węglowodory (HC) 200
    11.2.3. Tlenki azotu (NOx) 201
    11.2.4. Cząstki stałe 203
    11.2.5. Wpływ warunków pracy silnika na emisję
    toksycznych składników spalin 204
    11.3. Pozostałe toksyczne składniki spalin 206
    11.3.1. Aldehydy 206
    11.3.2. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
    (PAH) 206
    11.4. Dwutlenek węgla 206
    11.5. Związki toksyczne powstające w atmosferze - ozon
    troposferyczny 206
    11.6. Przepisy dotyczące emisji toksycznych składników
    spalin przez silniki 207
    11.7. Sposoby zmniejszania emisji toksycznych
    składników spalin 208
    11.7.1. Modyfikacja procesu spalania 208
    11.7.2. Neutralizacja toksycznych składników spalin 209

    Rozdział 12. Parametry operacyjne i charakterystyki
    silników 211
    12.1. Parametry operacyjne 211
    12.1.1. Średnie ciśnienie indykowane i użyteczne 211
    12.1.2. Moc indykowana i użyteczna 212
    12.1.3. Moment obrotowy 213
    12.1.4. Zużycie paliwa 213
    12.1.5. Sprawności 213
    12.1.6. Inne wskaźniki 215
    12.2. Ogólny podział charakterystyk 216
    12.3. Charakterystyki prędkościowe 216
    12.4. Charakterystyki obciążeniowe 220
    12.5. Charakterystyki uniwersalne 221
    12.6. Charakterystyki regulacyjne 222
    12.7. Charakterystyki specjalistyczne 224

    Rozdział 13. Modelowanie matematyczne roboczego 
    cyklu 
    silnika tłokowego 226
    13.1. Wprowadzenie 226
    13.2. Ogólna klasyfikacja modeli 227
    13.3. Podział według kryterium "samodzielności" 228
    13.4. Charakterystyka modeli strefowych 229
    13.5. Charakterystyka modeli polowych 233
    13.6. Wiarygodność wyników obliczeń 234
    13.7. Zastosowania 235

    Rozdział 14. Paliwa i oleje 237
    14.1. Chemia paliw węglowodorowych 237
    14.2. Ciepło właściwe węglowodorów 240
    14.3. Charakterystyka paliw ciekłych 241
    14.4. Benzyny 242
    14.5. Oleje napędowe 249
    14.6. Paliwa alternatywne 251
    14.7. Materiały smarowe 253
    14.7.1. Oleje mineralne 254
    14.7.2. Oleje syntetyczne 255

    Dodatek A Programy komputerowe do wykonywania
    obliczeń w Internecie 257

    Dodatek B Analiza obiegu termodynamicznego silnika
    ZI przy użyciu programu komputerowego
    STANJAN 263

    Dodatek C Wybrane adresy internetowe 265

    Literatura 267
    Skorowidz 269

    
  REALIZUJEMY WYSYŁKI TEŻ ZA POBRANIEM CZYLI PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE

   KONTAKT TELEFONICZNY CAŁY DZIEŃ  10.00 - 20.00

  KONTAKT NA DOLE AUKCJI W ZAKŁADCE '' O SPRZEDAJĄCYM ''