Wczytuję dane...
Model: infocars_1694
Gwarancja: 6 miesięcy
Realizacja zamówienia: natychmiast dni
Wysyłka od: 10.00 PLN

Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym

AutorDARIUSZ STĘPNIEWSKI

ISBN: 978-83-206-1926-3

Wydanie: 1 / 2014
Format: B5 (165x238 mm)
Liczba stron: 160
Liczba ilustracji: 87
Liczba tabel: 14
Oprawa: miękka

Opis

W napisanym zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach (z 2012 roku) ilustrowanym podręczniku zawarto ogólne zagadnienia organizacyjne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów i zasad bhp, jak również wiadomości praktyczne dotyczące zagrożeń występujących w środowisku pracy, prawidłowej organizacji stanowiska pracy, zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania poszczególnych rodzajów prac w przedsiębiorstwie samochodowym i zasad udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Po każdym rozdziale zamieszczono pytania kontrolne i ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania, mające pomóc w ugruntowaniu nabytej wiedzy oraz testy sprawdzające.
Odbiorcy: uczniowie kształcący się w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych, jak również uczestnicy kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji M.18 i M.12.
Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN:  24/2014
Spis treści
  1. Zagadnienia prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 5
  1.1 Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 5
  1.2 Obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 9
  1.3 Nadzór nad warunkami pracy 10
  1.4 Organizacja służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy 16
  1.5 Ochrona zdrowia pracowników 17
  1.6 Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 21
  1.7 Znaki bezpieczeństwa 23
  1.8 Ochrona środowiska w warsztacie samochodowym 29
  1.9 Sprawdzenie wiadomości 31
  2. Zagrożenia występujące w środowisku pracy 35
  2.1 Ogólne zagrożenia związane z obsługą i naprawą samochodów 35
  2.2 Zasady postępowania w razie pożaru 39
  2.3 Ochrona przeciwpożarowa 42
  2.4 Porażenie prądem elektrycznym 48
  2.5 Hałas, wibracje, zapylenie 56
  2.6 Sprawdzenie wiadomości 61
  3. Zasady bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie samochodowym 65
  3.1 Organizacja stanowiska pracy 65
  3.2 Środki ochrony indywidualnej pracownika warsztatu samochodowego 74
  3.3 Zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami ręcznymi, elektrycznymi i pneumatycznymi 80
  3.4 Urządzenia podlegające kontroli Urzędu Dozoru Technicznego 87
  3.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynach części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych 90
  3.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy w akumulatorni 93
  3.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy w myjni samochodowej 95
  3.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy w warsztacie mechaniki samochodowej 98
  3.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas prac blacharskich i spawalniczych 105
  3.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas prac lakierniczych 111
  3.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas prac w serwisie ogumienia 114
  3.12 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas obsługi i naprawy klimatyzacji 118
  3.13 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze i naprawie układów poduszek gazowych, pirotechnicznych napinaczy pasów, układów SBC (systemu elektronicznego sterowania układem hamulcowym) 120
  3.14 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas prac przy samochodach z napędem elektrycznym i hybrydowym 122
  3.15 Sprawdzenie wiadomości 124
  4. Wypadki przy pracy. Pierwsza pomoc 127
  4.1 Rodzaje wypadków przy pracy i ich przyczyny 127
  4.2 Zasady postępowania powypadkowego 128
  4.3 Organizacja pierwszej pomocy 132
  4.4 Zasady udzielania pierwszej pomocy 134
  4.5 Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem 142
  4.6 Pierwsza pomoc w przypadku złamań i zranień 143
  4.7 Pierwsza pomoc w przypadku zatruć tlenkiem węgla oraz substancjami stosowanymi w eksploatacji pojazdów samochodowych 151
  3.8 Sprawdzenie wiadomości 153
  Rozwiązania testów sprawdzających wiadomości 158 
  Literatura 159
  Errata
ERRATANowe brzmienie tekstu na stronie 6 wiersze 15 do 20 od dołu (3 akapit od dołu):Pracodawca, który rozpoczyna działalność gospodarczą nie musi zawiadamiać Pań­stwowej Inspekcji Pracy (PIP) i Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) o rozpoczęciu dzia­łalności gospodarczej. Informowanie obu instytucji polegało głównie na podaniu miejsca, rodzaju i zakresu otwieranej działalności gospodarczej. Od 17 stycznia 2013 roku obo­wiązek informowania PIP i PIS o rozpoczęciu działalności gospodarczej został zniesiony. Instytucje te mogą korzystać z danych o przedsiębiorcach zawartych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

  Realizujemy wysyłki też za pobraniem ,czyli platność przy odbiorze.

Kontakt telefoniczny cały tydzień    10.00  - 20.00

Kontakt na dole aukcji w zakładce  " O sprzedającym "

  Polecamy