Wczytuję dane...

Instrukcja Obsługi - przypadku szczegółowych pytań pomocą służy Infocars24

Instrukcja Obsługi -  przypadku szczegółowych pytań pomocą służy Infocars24

Instrukcja obsługi, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja
obsługi technicznej i dodatkowe instrukcje, dołączane w zależności
od wyposażenia, stanowią wyposażenie pojazdu. Należy
przechowywać je w pojeździe, a w przypadku sprzedaży
– przekazać nowemu właścicielowi.
W niniejszej instrukcji obsługi nie opisano wszystkich elementów
wyposażenia dodatkowego możliwych do zamontowania
w pojazdach . Odnośnie niektórych elementów wyposażenia
dołączono dodatkowe instrukcje.