Wczytuję dane...
Model: infocars_2040
Gwarancja: 6 miesięcy
Realizacja zamówienia: natychmiast dni
Wysyłka od: 15.00 PLN

Logistyka procesów produkcji

Autor: ANNA RUDAWSKA

ISBN: 978-83-206-1965-2

Wydanie: 1 / 2016 
Liczba stron: 168
Liczba ilustracji: 43
Liczba tabel: 25
Seria: Technik logistyk
Oprawa: miękka

Opis

Logistyka produkcji łączy logistykę zaopatrzenia z logistyką dystrybucji i obejmuje wszystkie czynności związane z zaopatrzeniem w surowce, materiały i półprodukty oraz ich przejście przez wszystkie etapy produkcji aż do magazynu. Zgodnie z tak zdefiniowaną logistyką procesów produkcji w podręczniku omówiono zagadnienia zaopatrzenia i organizacji przepływów produkcyjnych oraz ich monitorowania. Zasady funkcjonowania procesu produkcyjnego wyjaśniono zarówno w ujęciu technologicznym, jak i z uwzględ­nieniem informatycznych systemów wspomagających. Dużo uwagi poświęcono gospodarce odpadami i ekologicznym metodom ich utylizacji  lub  ponownego  wykorzystania. 
Podręcznik jest bogato ilustrowany i zawiera liczne przykłady dokumentów  obowiązujących  w  przepływach  produkcyjnych. 
Każdy rozdział kończy się blokiem powtórzeniowym, na który składają się pytania kontrolne i zadania do samodzielnego wykonania, a sprawdzenie nabytej wiedzy umożliwiają zamieszczone prawidłowe  odpowiedzi. 
Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 38/2016 

  Spis treści

  Wprowadzenie 5
  Zaopatrzenie produkcji 7
  Wprowadzenie 7
  Systemy produkcyjne 9
  Składowe procesu produkcyjnego 9
  Struktura produkcyjna 11
  Planowanie przepływów materiałowych 14
  Czynniki wpływające na organizację przepływów materiałów 14
  Typ organizacji produkcji 16
  Struktura przestrzenna procesu produkcyjnego 19
  Forma organizacji przepływów produkcyjnych 21
  Systemy zaopatrzenia produkcji 22
  Zaopatrzenie i logistyka zaopatrzenia 22
  Zasady zaopatrzenia 23
  Metoda Just-in-Time 25
  Planowanie potrzeb materiałowych 28
  Planowanie i sterowanie 28
  Metody planowania potrzeb materiałowych 30
  Harmonogram produkcji 37
  Procedury zakupowe 39
  Proces zaopatrzenia 39
  Charakterystyka procedury zakupowej 39
  Wybór dostawców 40
  Koszty zaopatrzenia 44
  Metoda ABC 45
  Pytania i polecenia kontrolne 47
  Zadania do samodzielnego wykonania 47
  Organizacja przepływów produkcyjnych 49
  Infrastruktura produkcji 49
  Infrastruktura logistyczna procesów produkcyjnych 49
  Środki transportu wewnętrznego 50
  Odpady produkcji 65
  Rodzaje odpadów produkcyjnych 65
  Recykling odpadów niebezpiecznych i produkcyjnych 68
  System utylizacji odpadów opakowaniowych 74
  Regulacje prawne i dyrektywy unijne dotyczące odpadów 81
  Systemy informatyczne w produkcji 87
  Logistyczny system informacji 87
  Techniki informatyczne w produkcji 90
  Kody kreskowe 92
  Elektroniczna wymiana danych (EDI) 96
  Zasady organizowania przepływów produkcyjnych 101
  Przepływy materiałowe i informacyjne w procesach produkcyjnych 101
  Podstawowe struktury przepływu materiałów 104
  Rola personelu kierowniczego w kształtowaniu jakości przepływów produkcyjnych 107
  Pytania i polecenia kontrolne 108
  Zadania do samodzielnego wykonania 109
  Monitoring przepływów produkcyjnych 111
  System zarządzania jakością ISO 111
  Normy ISO 111
  System i zasady zarządzania jakością 113
  Dokumentacja systemu zarządzania jakością 116
  Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie 121
  Działania projakościowe 123
  Sterowanie przepływami produkcyjnymi 126
  Sterowanie i regulacja 126
  Podstawowe algorytmy sterowania przepływami 127
  Systemy sterowania przepływem produkcji 131
  Sterowanie produkcją w elastycznych systemach produkcyjnych 139
  Nowoczesne metody sterowania produkcją – Lean Production 141
  Dokumentacja przepływów produkcyjnych 147
  Zasady sporządzania dokumentacji przepływów produkcyjnych 147
  Obieg dokumentów w przedsiębiorstwie 149
  Przykładowe dokumenty występujące w przedsiębiorstwach 151
  Systemy DMS 153
  Zasady kontroli dokumentacji przepływów produkcyjnych 155
  Pytania i polecenia kontrolne 156
  Zadania do samodzielnego wykonania 156
  Wzory dokumentów magazynowych 158
  Odpowiedzi do zadań 161
  Literatura 164

Realizujemy wysyłki też za pobraniem czyli płatność przy odbiorze.

Kontakt telefoniczny cały tydzień od 10.00 do 20.00

Kontakt na dole aukcji w zakładce " O sprzedającym"