Wczytuję dane...
Model: infocars_1981
Gwarancja: 6 miesięcy
Realizacja zamówienia: natychmiast dni
Wysyłka od: 15.00 PLN

Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo

Autor: ANNA SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA

ISBN: 978-83-206-1918-8

Wydanie: 1 / dodruk / 2015
Format: B5
Liczba stron: 180
Liczba ilustracji: 106
Liczba tabel: 15
Oprawa: miękka

Opis

W książce opisano metody projektowania i wykonania głębokich wykopów, które są nieodłącznym elementem budownictwa komunikacyjnego, podziemnego i ogólnego. Uwzględniono w niej zalecenia nowych norm europejskich, a zwłaszcza normy Eurokod 7 i pokrewnych. Szczególnie wnikliwie opisano zagadnienia rozpoznania geotechnicznego i doboru parametrów, projektowania, monitorowania oraz stosowania norm europejskich. Z uwagi na rolę zagadnień analizy ryzyka we wstępie zamieszczono podstawowe informacje o zarządzaniu ryzykiem w realizacji wykopów głębokich. 
Książka jest adresowana zwłaszcza do studentów specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie, mosty i budowle podziemne oraz inżynieria komunikacyjna. Z pewnością będzie również przydatna dla początkujących pracowników firm wykonawczych i biur projektowych.

  Spis treści

  Przedmowa 7
  Rozdział 1. Wprowadzenie 9
  1.1. Definicje 9 
  1.2. Uwarunkowania prawne związane z projektowaniem i budową głębokich wykopów 9 
  1.3. Ryzyko w projektowaniu i realizacji głębokich wykopów 12
   
  Rozdział 2. Rodzaje obudowy głębokiego wykopu 15 
  2.1. Wstęp 15 
  2.2. Ściana szczelinowa 16 
  2.3. Obudowa berlińska 22 
  2.4. Ściana paryska 26 
  2.5. Ścianka zgrodzic stalowych 26 
  2.6. Palisady 28 
  2.7. Ściana z kolumn wykonanych metodą iniekcji strumieniowej 31 
  2.8. Ściana gwoździowana 33
   
  Rozdział 3. Metody wykonania głębokich wykopów 35 
  3.1. Wykop szerokoprzestrzenny 35 
  3.1.1. Wykop w obudowie wzmocnionej rozporami 38 
  3.1.2. Wykop w obudowie kotwionej 45 
  3.1.3. Wykop z przyporą z gruntu rodzimego 48 
  3.2. Metoda stropowa 50 
  3.2.1. Metoda stropowa klasyczna 51 
  3.2.2. Metoda półstropowa 57 
  3.2.3. Metoda top & down 60 
  3.3. Metody kombinowane 60 
  3.4. Problemy odwodnienia wykopów 64 
  3.5. Wpływ rozwiązań funkcjonalnych obiektu na metody budowy głębokich wykopów 66
   
  Rozdział 4. Kotwy gruntowe 69 
  4.1. Wstęp 69 
  4.2. Konstrukcja i technologia kotwy gruntowej 69 
  4.3. Projektowanie kotew gruntowych 74 
  4.4. Badania kotew gruntowych 78
   
  Rozdział 5. Rozpoznanie geotechniczne 85 
  5.1. Zakres rozpoznania 85 
  5.2. Ocena parametrów geotechnicznych 86 
  5.3. Ocena parametrów odkształcalności podłoża 88 
  5.4. Metody wyznaczania współczynnika kh 89 
  5.4.1. Metoda wykorzystująca stan gruntu (Terzaghi) 90 
  5.4.2. Metody empiryczne 90 
  5.4.3. Metoda Chadeissona 92 
  5.5. Ocena współczynnika parcia spoczynkowego K0 93 
  5.6. Podsumowanie 95
   
  Rozdział 6. Metody obliczania sił wewnętrznych i przemieszczeń ścian głębokich wykopów 97 
  6.1. Wprowadzenie 97 
  6.2. Metody klasyczne 98 
  6.3. Metoda modułu reakcji podłoża 101 
  6.4. Metoda elementów skończonych 103 
  6.4.1. Wstęp 103 
  6.4.2. Model Coulomba-Mohra 104 
  6.4.3. Model Druckera-Pragera 105 
  6.4.4. Modele Cam-Clay i Modified Cam-Clay 106 
  6.4.5. Zakres stosowania MES w analizie obudów wykopów 108
   
  Rozdział 7. Projektowanie obudów głębokich wykopów 110 
  7.1. Wstęp 110 
  7.2. Wybór metody analizy statycznej obudowy wykopu 110 
  7.3. Zawartość projektu budowlanego 115 
  7.4. Projektowanie obudów wykopów według Eurokodu 7 135
   
  Rozdział 8. Ocena i monitorowanie przemieszczeń ścian i dna głębokich wykopów 152 
  8.1. Prognoza przemieszczeń 153 
  8.1.1. Metody analityczne 153 
  8.1.2. Metody empiryczne i półempiryczne 161 
  8.2. Pomiary przemieszczeń 163 
  8.3. Wpływ wykonania głębokiego wykopu na otoczenie 168 
  8.4. Zagrożenia i awarie 169
   
  Bibliografia 171 

REALIZUJEMY WYSYŁKI TEŻ ZA POBRANIEM CZYLI PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE

  KONTAKT TELEFONICZNY CAŁY DZIEŃ  10.00 - 20.00
  KONTAKT NA DOLE AUKCJI W ZAKŁADCE ''O SPRZEDAJĄCYM ''