loadingimg

Wczytuję dane...

Logowanie za pomocą kont zewnętrznych:

Technika transportu ładunków-SAM NAPRAWIAM -
  •  
  • poprzedni
  • następny
  •  
Cena:57,13 PLN*
Wysyłka od: 15.00 PLN
*z podatkiem VAT
Produkt dostępny!
 • Model: infocars_1837
 • Gwarancja: 6 miesięcy
 • Realizacja zamówienia: natychmiast dni

średnia: 0.0  ocen: 0
 • Opis produktu
 • Opinie Klientów

  Technika transportu ładunków  Autor: Leon Prochowski,Andrzej Prochowski

  ISBN: 978-83-206-1977-5
  Wydanie: 1 / 2009 dodruk 2016
  Format: B5Liczba stron: 316
  Liczba ilustracji: 241
  Seria: Pojazdy samochodowe
  Oprawa: twarda

  Opis

  Wyróżnienie Ministra Infrastruktury 2010 w kategorii  - podręczniki akademickie
    W podręczniku przedstawiono budowę, sposoby wykorzystania i możliwości przewozowe
  środków transportu drogowego, właściwości stosowanych opakowań zbiorczych i transportowych
  oraz urządzenia i maszyny do załadunku i rozładunku. Zawarto niezbędne informacje,
  dotyczące przygotowania i bezpiecznej realizacji procesu transportu ładunków. 
  W celu scharakteryzowania właściwości użytkowych opisywanych pojazdów
  i urządzeń w książce podano przykładowe ich charakterystyki techniczne.
  Wiele miejsca poświęcono drogowym przewozom ładunków i procesom załadunku,
  metodom bezpiecznego mocowania ładunków oraz rozładunkowi, także w kombinacji transportu
  drogowo-kolejowego.

  Podręcznik jest adresowany do studentów ostatnich lat studiów na specjalnościach związanych z transportem,
  logistyką i techniką samochodową oraz organizacją i zarządzaniem w transporcie drogowym. Jest on również przystosowany
  do samodzielnego studiowania materiału przez studentów studiów zaocznych. Książka może zdecydowanie przyczynić się
  do poszerzenia wiedzy pracowników firm transportowych i osób odpowiedzialnych za efektywność,
  racjonalność i bezpieczeństwo przewozów drogowych.

   Spis treści

   Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 9
   Rozdział 1. Wprowadzenie 11
   Rozdział 2. Przygotowanie ładunków do transportu drogowego 13 
   2.1. Podatność transportowa i klasyfikacja ładunków 13 
   2.2. Opakowania transportowe 16
   2.3. Oznakowania na opakowaniach transportowych 19 
   2.4. Palety transportowe 21
   2.4.1. Budowa, klasyfikacja i zastosowanie palet 21 
   2.4.2. Normalizacja i wymagania względem palet 25 
   2.4.3. Oznakowanie palet 28
   2.4.4 Formowanie jednostek paletowych 29 
   2.5. Kontenery 30
   2.5.1. Budowa, klasyfikacja i zastosowanie kontenerów 30 
   2.5.2. Wymagania i normalizacja kontenerów 34
   2.5.3. Oznakowanie kontenerów 36
   Rozdział 3. Bezpieczeństwo transportu ładunków 39
   3.1. Bezpieczeństwo ilościowe i jakościowe 39 
   3.2. Zasady rozmieszczania ładunku na pojeździe 40 
   3.3. Odpowiedzialność uczestników procesu transportowego w zakresie bezpieczeństwa ładunków 42 
   3.3.1. Uczestnicy procesu transportowego 42 
   3.3.2. Odpowiedzialność nadawcy 44
   3.3.3. Odpowiedzialność przewoźnika 44 
   3.4. Obowiązki uczestników transportu towarów niebezpiecznych 46 
   Rozdział 4. Unormowania prawne w transporcie ładunków 50 
   4.1. Przepisy dotyczące transportu drogowego 50 
   4.2. Ogólne warunki przewozu ładunków 51
   4.3. Ograniczenia wymiarów i masy pojazdów 52 
   4.3.1. Podstawowe definicje 52
   4.3.2. Ograniczenia wymiarów i masy pojazdów 54 
   4.3.3. Dopuszczalne wartości nacisku osi kół pojazdów 56 
   4.4. Transport ładunków niebezpiecznych 68 
   4.4.1. Umowa ADR 68
   4.4.2. Znakowanie ostrzegawczo-informacyjne towarów niebezpiecznych 69 
   4.4.3. Pojazdy do przewozu towarów niebezpiecznych 73 
   4.4.4. Przepisy krajowe w zakresie transportu towarów niebezpiecznych 75 
   4.5. Transport ładunków nienormatywnych 76
   4.6. Transport artykułów żywnościowych 80
   Rozdział 5. Samochody do przewozu ładunków 82
   5.1. Klasyfikacja i przeznaczenie 82
   5.2. Struktura rynku samochodów ciężarowych w Polsce 88 
   5.3. Charakterystyka techniczna samochodów 90
   5.3.1. Charakterystyka techniczna samochodów o małej ładowności 90 
   5.3.2. Charakterystyka techniczna samochodów o średniej i dużej ładowności 93 
   Rozdział 6. Przyczepy i naczepy 97
   6.1. Klasyfikacja i główne wymiary 97
   6.1.1. Podstawowe określenia i klasyfikacja 97
   6.1.2. Określenie głównych wymiarów 98
   6.2. Ogólna budowa przyczep i naczep 100
   6.2.1. Układ konstrukcyjny przyczep i naczep 100
   6.2.1.1. Przyczepy uniwersalne101
   6.2.1.2. Naczepy skrzyniowe 104
   6.2.1.3. Naczepy kurtynowe 106
   6.2.1.4. Nadwozia furgonowe 109
   6.2.2. Układ jezdny i nośny, nogi podporowe 110
   6.2.2.1. Budowa układu jezdnego i zawieszenia 110
   6.2.2.2. Zawieszenie pneumatyczne 112
   6.2.2.3. Wyrównywanie nacisków pod kołami 113
   6.2.2.4. Układy o zmiennej liczbie osi jezdnych 114
   6.2.2.5. Budowa osi jezdnych 115
   6.2.2.6. Koła, ogumienie i obręcze 115
   6.2.2.7. Nogi podporowe w naczepach 116
   6.2.3. Mechanizmy skrętu, skręt samochodu z przyczepą 118 
   6.2.3.1. Ogólna charakterystyka mechanizmów skrętu 118 
   6.2.3.2. Skręt samochodu z przyczepą 119
   6.2.3.3. Skręt ciągnika siodłowego z naczepą 120
   6.2.3.4. Skręt kół układów wieloosiowych 123
   6.2.4. Układy hamulcowe 124
   6.2.4.1. Hamowanie przyczepy i naczepy 124
   6.2.4.2. Hamulce najazdowe 125
   6.2.4.3. Pneumatyczne układy uruchamania hamulców 126 
   6.2.4.4. Układy elektropneumatyczne 128
   6.2.4.5. Złącza pneumatyczne 129
   6.2.5. Instalacja elektryczna 131
   6.2.5.1. Ogólna budowa 131
   6.2.5.2. Złącza do połączenia z ciągnikiem 134
   6.3. Urządzenia sprzęgające ciągniki z przyczepami i naczepami 137 
   6.3.1. Klasyfikacja i ogólne wymagania względem urządzeń sprzęgających 137 
   6.3.2. Sprzęg sworzniowy 139
   6.3.3. Sprzęg hakowy 142
   6.3.4. Dyszel przyczepy 143
   6.3.5. Sprzęg siodłowy 145
   6.3.6. Zasady doboru urządzeń sprzęgających 148
   Rozdział 7. Nadwozia specjalizowane przyczep i naczep 152
   7.1. Ogólna charakterystyka 152
   7.2. Nadwozia samowyładowcze 152
   7.3. Nadwozia izotermiczne 156
   7.3.1. Ogólna charakterystyka nadwozi izotermicznych 156 
   7.3.2. Lodownie 158
   7.3.3. Chłodnie 159
   7.3.4. Nadwozia ogrzewane 160
   7.4. Nadwozia zbiornikowe, cysterny i silosy 160 
   7.4.1. Cysterny 161
   7.4.2. Cysterny do paliw płynnych 162
   7.4.3. Budowa cystern do produktów spożywczych 165 
   7.4.4. Cysterny ogrzewane 166
   7.4.5. Silosy 166
   7.4.6. Nadwozia ze zbiornikami o osi pionowej 168 
   7.4.7. Mycie nadwozi zbiornikowych 169
   7.5. Nadwozia do transportu zwierząt 171
   7.6. Transport samochodów 173
   7.7. Transport kontenerów 174
   Rozdział 8. Przyczepy i naczepy do przewozu ładunków nienormatywnych 176 
   8.1. Przeznaczenie, klasyfikacja i ogólna budowa 176 
   8.2. Przyczepy i naczepy niskopodłogowe 177 
   8.3. Przyczepy i naczepy najazdowe 179
   8.4. Przyczepy i naczepy dłużycowe 180
   8.5. Przyczepy segmentowe 182
   8.6. Ciągniki do przyczep i naczep do przewozu ładunków nienormatywnych 183 
   Rozdział 9. Ocena przydatności pojazdów do transportu ładunków 185 
   Rozdział 10. Urządzenia załadowcze i wyładowcze (przeładunkowe) 191 
   10.1. Klasyfikacja i zadania urządzeń przeładunkowych 191 
   10.2. Wózki widłowe 192
   10.2.1. Przeznaczenie i klasyfikacja 192 
   10.2.2. Budowa i właściwości użytkowe podnośnikowych wózków widłowych 194 
   10.2.3. Charakterystyka techniczna podnośnikowych wózków widłowych 198 
   10.3. Urządzenia do przeładunku kontenerów 200
   10.3.1. Ogólna charakterystyka 200
   10.3.2. Wozy podnośnikowe 201
   10.3.3. Suwnice 202
   10.3.4. Wozy bramowe 204
   10.3.5. Podnośniki narożnikowe 204
   10.4. Urządzenia do przechylania nadwozi samowyładowczych 206 
   10.4.1. Przeznaczenie i klasyfikacja 206 
   10.4.2. Budowa urządzeń do przechylania nadwozi samowyładowczych 207 
   10.4.3. Stateczność pojazdu podczas przechylania nadwozia samowyładowczego 210 
   10.5. Żurawie samochodowe 212
   10.5.1. Przeznaczenie i klasyfikacja 212 
   10.5.2. Budowa i działanie 215
   10.5.3. Charakterystyka techniczna 217 
   10.5.4. Stateczność pojazdu podczas pracy żurawia 219 
   10.6. Platformy załadowcze 221
   10.6.1. Przeznaczenie i klasyfikacja 221 
   10.6.2. Działanie platformy załadowczej 224 
   10.6.3. Charakterystyka techniczna 225 
   10.7. Ruchoma podłoga 226
   10.7.1. Ogólna budowa i zasada działania 226
   10.7.2. Przeznaczenie ruchomej podłogi 229
   10.8. Urządzenia do przeładunku płynów i materiałów sypkich 230 
   10.8.1. Parametry sprężarek i pomp 230
   10.8.2. Przeładunek płynów 230
   10.8.3. Przeładunek materiałów sypkich 234
   10.9. Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń przeładunkowych 237 
   10.9.1. Ogólne zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń przeładunkowych 237 
   10.9.2. Bezpieczeństwo w eksploatacji urządzeń dźwigowych 242 
   10.9.3. Bezpieczeństwo w eksploatacji urządzeń hydraulicznych 243 
   10.9.4. Kwalifikacje i wymagania dla operatorów urządzeń przeładunkowych 244 
   Rozdział 11. Mocowanie ładunków 245
   11.1. Wymagania dotyczące mocowania ładunków 245 
   11.2. Siły działające na ładunek podczas jazdy 247
   11.2.1. Siły wywołujące ruch ładunku 247
   11.2.2. Siła tarcia 251
   11.3. Stateczność ładunku 253
   11.4. Metody mocowania ładunków 254
   11.5. Urządzenia do mocowania ładunków 259
   11.5.1. Elementy blokujące ładunek 259
   11.5.2. Pasy mocujące 263
   11.5.3. Odciągi łańcuchowe i linowe 269
   11.6. Dobór parametrów i charakterystyk urządzeń mocujących ładunek 270 
   11.6.1. Dobór elementów blokujących 270
   11.6.2. Dobór pasów mocujących do opasania ładunku 270 
   11.6.3. Dobór odciągów do kotwiczenia prostego 273
   11.6.4. Dobór odciągów do kotwiczenia krzyżowego 275 
   Rozdział 12. Transport z wykorzystaniem nadwozi wymiennych i pojemników 280 
   12.1. Przeznaczenie i klasyfikacja nadwozi wymiennych 280 
   12.2. Systemy wymiennych pojemników 283
   12.3. System bezpośredniego podnoszenia 284
   12.4. System najazdowy 286
   12.5. System hakowy 287
   12.6. System wciągarkowy 291
   12.7. System bramowy (kolebowy) 292
   Rozdział 13. Transport kombinowany i bimodalny 294
   13.1. Znaczenie transportu kombinowanego 294
   13.2. Klasyfikacja i metody kombinowanych przewozów kolejowo-drogowych 295 
   13.3. Transport bimodalny 297
   Rozdział 14. Rozwój systemów transportu drogowego 301
   14.1. Kierunki rozwoju środków transportu 301
   14.1.1. Charakterystyki liczbowe i statystyka przewozów 301 
   14.1.2. Rozwiązania techniczne w ramach obowiązujących ograniczeń 302 
   14.2. Propozycje nowych rozwiązań technicznych 305 
   14.3. Monitoring i nawigacja 307
   14.4. Systemy informatycznego wspomagania w transporcie drogowym 309 
   Bibliografia 311
    
    
  REALIZUJEMY WYSYŁKI TEŻ ZA POBRANIEM CZYLI PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE

   KONTAKT TELEFONICZNY CAŁY DZIEŃ  10.00 - 20.00

  KONTAKT NA DOLE AUKCJI W ZAKŁADCE '' O SPRZEDAJĄCYM ''